Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

TURNUSY SANATORYJNE - (21 dniowe ) DLA PACJENTÓW KIEROWANYCH  PRZEZ  NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA.

Osoba ubezpieczona w NFZ może ubiegać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe u właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami, należy złożyć w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Tam skierowanie zostanie zarejestrowane i otrzyma kolejny numer. Oceny celowości leczenia uzdrowiskowego dokonuje wyznaczony przez Fundusz lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Każde skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez NFZ, jak również określenia w nim rodzaju, terminu oraz miejsca leczenia uzdrowiskowego. Oddział wojewódzki NFZ doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie wraz z informacją o zasadach odpłatności w sanatorium, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KURACJUSZY POSIADAJĄCYCH SKIEROWANIA Z NFZ NA LECZENIE I REHABILITACJĘ W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ROLNIK W NAŁĘCZOWIE

 • Przyjazd do sanatorium powinien nastąpić w dniu wyznaczonym na skierowaniu.
 • Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym pacjenta skierowanego przez NFZ, rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia pobytu a kończy się o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu. Opóźniając przyjazd, skraca się czas leczenia.
 • Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik w Nałęczowie, zgodnie ze złożonymi ofertami oraz zawartymi umowami z NFZ, zabezpiecza pacjentom pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
 • Przydział miejsca hotelowego odbywa się w Recepcji Sanatorium. Staramy się kwaterować do pokoi pacjentów w zbliżonym wieku. (Nie prowadzimy wcześniejszych rezerwacji pokoi).
 • Pacjent po dokonaniu w Recepcji Sanatorium formalności meldunkowych oraz uiszczeniu stosownych opłat  (częściowa dopłata do kosztów wyżywienia i zakwaterowania oraz opłata uzdrowiskowa), otrzymuje klucz do przydzielonego mu pokoju oraz kartę pacjenta. Z otrzymaną kartą, pacjent winien zgłosić się:
      - na jadalnię w celu uzgodnienia stałego miejsca posiłków,
      - na dyżurkę pielęgniarską, gdzie ustalony zostanie termin wizyty lekarskiej.

 • Po badaniu lekarskim należy zgłosić się do działu rehabilitacji w celu rozplanowania zleconych przez lekarza zabiegów.
 • Każdy pacjent winien zapoznać się oraz przestrzegać zasad zawartych w "Regulaminie porządkowym kuracjusza", znajdującym się w  pokoju hotelowym.
 • Na wyposażeniu pokoju hotelowego jest: pościel, koce, ręczniki, telewizor, radio, telefon, czajnik bezprzewodowy, instalacja przywoławczo-alarmowa oraz dostęp do internetu bezprzewodowego. Większość pokoi posiada również balkony, wyposażone latem w leżaki wypoczynkowe.
 • Wyjeżdżając do sanatorium należy zabrać:
  • potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • dowód tożsamości;
  • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w sanatorium, ostatnie badanie EKG;
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu;
  • odzież sportową, kąpielową i nocną;
  • przybory toaletowe oraz środki higieny osobistej.
 • Pacjenci kierowani przez NFZ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ponoszą koszty związane z częściową dopłatą do wyżywienia i zakwaterowania w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem sanitarnym.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent zobowiązany jest również do wniesienia "opłaty uzdrowiskowej", której wysokość w Nałęczowie wynosi 5,00 zł za każdy dzień pobytu.
 • Skierowanie do sanatorium nie upoważnia do zabierania dzieci  lub innych osób.
 • W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego skierowania do NFZ powinien być dokonany w trybie natychmiastowym.
 • Dojazd do sanatorium:

komunikacja PKP - dworzec ok. 4,5 km od sanatorium (taxi)

komunikacja bus -  przystanek ok. 500 m od sanatorium (taxi)

transport własny (sanatorium zabezpiecza parking własny -płatny).

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie