Sanatorium Rolnik w Nałęczowie

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PEŁNOPŁATNYCH

Od 1 stycznia 2016 r. pacjenci pełnopłatni, korzystający z pełnego zakresu świadczeń, otrzymują 4 zabiegi (3+gimnastyka grupowa) w dni zabiegowe oraz wstęp na basen z hydromasażami (pływanie lub hydromasaż)  w określonych godzinach, zgodnie ze zleceniem lekarskim.

Zajęcia na basenie

Firma Przyjazna Nauce

Najpiękniejszy Ogródek Posesja

Otwarta Firma

Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik
ul. Górskiego 14 (Park Zdrojowy)
24-150 Nałęczów
INFOLINIA
801 011 210
tel. +48 81 501 47 51,
fax +48 81 501 47 86
rolnik@sanatoria.com.pl
rezerwacje@rolnik.sanatoria.com.pl
Nr konta:
96 2030 0045 1110 0000 0052 9840

Akceptujemy karty płatnicze: MasterCard, Visa, Maestro, V PAY

Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON (czas trwania turnusu 14 osobodni)

Pakiet świadczeń medycznych przysługujący w ramach turnusów 14 dniowych

  • wstępna porada lekarska do 24 godzin od czasu przyjazdu pacjenta, podczas której ma miejsce wywiad chorobowy, badanie lekarskie, ustalenie farmakoterapii i zlecenie zabiegów rehabilitacyjnych, zlecenie niezbędnej diagnostyki.
  • zabiegi rehabilitacyjne w liczbie 3/ dziennie w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych. Ze względu na stan zdrowia pacjent może być obciążony mniejszą liczbą zabiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi ponadlimitowe są dodatkowo płatne , zlecane tylko po wyrażeniu zgody przez pacjenta.
  • niezbędne badania laboratoryjne ,zlecone przez lekarza
  • zajęcia dodatkowe prowadzone przez kierownika turnusu rehabilitacyjnego , wynikające z programu turnusu, w tym niektóre zabiegi rehabilitacyjne ( muzykoterapia, marsz norweski itp.)
  • codzienna kontrola ciśnienia tętniczego i w miarę potrzeb częściej,
  • końcowe badanie lekarskie , dodatkowe porady lekarskie w miarę potrzeb,
  • opieka lekarsko-pielęgniarska.