Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

Pakiet świadczeń medycznych przysługujący pacjentom pełnopłatnym:

  • wstępna porada lekarska do 24 godzin od czasu przyjazdu pacjenta, podczas której ma miejsce wywiad chorobowy, badanie lekarskie, ustalenie farmakoterapii i zlecenie zabiegów rehabilitacyjnych, zlecenie niezbędnej diagnostyki,
  • zabiegi rehabilitacyjne z zakresu kinezyterapii, hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii w liczbie 4 na dobę (3+gimnastyka grupowa) w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedzieli i świąt. Ze względu na stan zdrowia pacjent może być obciążony mniejszą liczbą zabiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi ponadlimitowe ( ponad 4 na dobę) są dodatkowo płatne , zlecane tylko po wyrażeniu zgody przez pacjenta,
  • wstęp na basen z hydromasażami (pływanie lub hydromasaż, w określonych godzinach), zlecone przez lekarza
  • niezbędne badania laboratoryjne ,zlecone przez lekarza,
  • codzienna kontrola ciśnienia tętniczego i w miarę potrzeb częściej,
  • doraźne porady lekarskie w miarę potrzeb,
  • końcowe badanie lekarskie pod koniec pobytu,
  • opieka lekarsko-pielęgniarska.


W ramach pobytów pełnopłatnych z rozszerzonym pakietem zabiegów z zakresu odnowy biologicznej proponujemy podstawowy pakiet usług, poszerzony o dodatkowe zabiegi (odpłatne) z zakresu odnowy biologicznej.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie