Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

Program rehabilitacji kardiologicznej w chorobie niedokrwiennej serca - choroba wieńcowa stabilna, stany po angioplastyce naczyń wieńcowych( po 3 miesiacach od zabiegu), stany po zawale serca ( po 3 miesiącach od zawału), stany po operacjach by-pass naczyń wieńcowych serca ( po 6 miesiącach od operacji) oraz w po innych operacjach naprawczych serca:
Dobór optymalnej diety- niskocholesterolowej , niskokalorycznej, niskosolnej.
Opieka lekarsko – pielęgniarskia.

Optymalizacja leczenia farmakologicznego.
Codzienna kontrola ciśnienia tętniczego i tętna , Kontrola EKG na zlecenia lekarza.
Edukacja zdrowotna i walka z nałogami.
Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna ( dodatkowo płatna).

Proponowane zabiegi :

Kinezyterapia :gimnastyka grupowa lub indywidualna dostosowana do wydolności pacjenta i treningi rowerowy wg modelu A, B lub C, gimnastyka w basenie, marsz norweski,gimnastyka na łóżkach samoćwiczących ( dodatkowo płatne).
Leczenie balneologiczne i hydroterapia: kąpiele CO2 gazowe i wodne, kąpiele perełkowo-ozonowe, kąpiele solankowe, masaże wirowe rąk i nóg.
Masaż klasyczny lub aquavibron poprawiający funkcje mięśni przykręgosłupowych i ogólną sprawność.
Zabiegi z zakresu fizykoterapii : laseroterapia, naświetlenie lampą sollux.

Program leczenia i rehabilitacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Dobór optymalnej diety- niskosolnej, niskocholesterolowej , niskokalorycznej.
Opieka lekarsko – pielęgniarska.
Optymalizacja leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego.
Codzienna , zgodna z zaleceniem lekarza kontrola ciśnienia tętniczego i tętna
Edukacja zdrowotna i walka z nałogami.
Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna ( holter ciśnieniowy dodatkowo płatny) i diagnostyka laboratoryjna ( dodatkowo płatna).

Proponowane zabiegi :

Kinezyterapia :gimnastyka grupowa lub indywidualna dostosowana do stopnia wydolności, gimnastyka w basenie, marsz norweski, trening rowerowy, ćwiczenia kondycyjne na orbitreku i wiślarzu , gimnastyka na łóżkach samoćwiczących ( dodatkowo płatne).
Hydroterapia i balneoterapia : kąpiele CO2 gazowe i wodne, kąpiele perełkowo-ozonowe, hydromasaże z ozonem, hydromasaże w basenie,kąpiele solankowe, masaże podwodne, bicze szkockie.
Zabiegi fizykoterapeutyczne : kąpiele 4 komorowe,
Masaże klasyczne.

Program leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami narządu ruchu.

Właściwe leczenia dietetyczne i walka z nadwagą.
Optymalizacja leczenia farmakologicznego zwłaszcza w zaostrzeniach dolegliwości bólowych.
Opieka lekarsko-pielęgniarska.

Proponowane zabiegi :

Kinezyterapia : codzienna gimnastyka grupowa ,indywidualna , dostosowana do możliwości i potrzeb pacjenta ,gimnastyka w basenie, gimnastyka indywidualna na łóżkach samoćwiczących ( dodatkowo płatne).
Codzienne zabiegi balneologiczne i hydroterapeutyczne: kąpiele solankowe, hydromasaże w wannie i w basenie, masaże wirowe kończyn górnych i dolnych,
Masaże klasyczne i aquavibron , masaże podwodne.

Zabiegi fizykoterapeutyczne: krioterapia, laseroterapia, magnetoterapia ,ultradźwięki, terapuls, kąpiele 4- komorowe, galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Trauberta , prady Kotza, naświetlania lampą sollux, , lampą bioptron

Program leczenia i rehabilitacji pacjentów z zespołem upośledzonej tolerancji glukozy i cukrzycy typu 2.

Dobór diety cukrzycowej o odpowiedniej kaloryczności w zależności od stanu odżywienia – od 3-5 posiłków/dziennie.
Optymalizacja leczenia farmakologicznego w oparciu o pomiary poziomy cukru we krwi.
Opieka lekarsko-pielęgniarska.
Pomiary poziomu cukru we krwi z częstotliwością zleconą przez lekarza, w tym profile glikemii, krzywa obciążenia glukozą oraz inne badania biochemiczne  krwi na zlecenie lekarza.
Edukacja zdrowotna z zakresu cukrzycy typu 2.

Proponowane zabiegi:

Codzienna umiarkowana aktywność fizyczna dostosowana do wydolności fizycznej : gimnastyka zbiorowa, gimnastyka indywidualna, marsze norweskie, gimnastyka w basenie, ćwiczenia na łóżkach samoćwiczących ( dodatkowo płatne).
Zabiegi z hydro- i balneoterapii : hydromasaże w basenie i wannie, kąpiele perełkowo-ozonowe, kąpiele CO2 gazowe i wodne, masaże wirowe kończyn dolnych i górnych, masaże podwodne.
Zabiegi z fizykoterapii : magnetoterapia, kąpiele 4 -komorowe, laseroterapia oraz zabiegi z elektroterapii poprawiające trofikę tkanek obwodowych.
Masaże klasyczne, wibracyjne, podciśnieniowe poprawiające trofikę tkanek i ukrwienie.

Program leczenia i rehabilitacji w otyłości pierwotnej.

Wdrożenie diety redukcyjnej 1000-1200 kcal/dobę.

Proponowane zabiegi :

Kinezyterapia : codzienna gimnastyka poranna grupowa lub indywidualna, trening rowerowe rowy, ćwiczenia na orbitreku i wioślarzu, gimnastyka w basenie, marsz norweski pod nadzorem instruktora, gimnastyka indywidualna na łóżkach samoćwiczących( dodatkowo płatne), indywidualna terenoterapia w plenerze.
Hydro- i balneoterapia : hydromasaż w basenie, hydromasaż z ozonoterapia w wannie, masaż podwodny, bicze szkockie,
Masaż klasyczny, aquavibron , pas wibracyjny
Zabiegi z fizykoterapii : interdyn lub prądy Trauberta , na duże grupy mięśniowe, ultradźwięki jonoforez i elektroterapia na cellulitis.

Program z zakresu odnowy biologicznej: w ramach oferty proponujemy podstawowy pakiet naszych usług oraz dodatkowo płatne zabiegi z zakresu odnowy biologicznej:

 • masaż regenerująco- modelujący,
 • masaż odchudzająco-modelujący,
 • masaż relaksujący,
 • akupresura stóp, tlenoterapia,
 • laseroterapia zmarszczek, rozstępów, blizn,
 • elektroterapia i fonoforeza na cellulitis ,
 • pas wibracyjny,
 • gimnastyka odchudzająca indywidualna,
 • kąpiele aromatyczne,
 • aerobic w basenie,
 • zabiegi z zakresu hydroterapii,
 • gimnastyka indywidualna na łóżkach rekondycyjnych

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie