Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

Prowadzimy leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację następujących schorzeń :

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA jako schorzenia główne:

 • Choroba niedokrwienna serca:
  • choroba wieńcowa stabilna
  • stan po zawale serca (po 3 miesiącach od ostrego epizodu),
  • stan po angioplastyce naczyń wieńcowych serca (po 3 miesiącach od zabiegu),
  • stan po operacji by-pass ( CABG) naczyń wieńcowych serca po 6 miesiącach od operacji,
 • Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne I-II wg WHO.
 • Wady serca:
  • wady zastawkowe serca nabyte małego i średniego stopnia leczone zachowawczo w okresie I-II st. NYHA wydolności krążenia,
  • stany po operacjach wad serca w 6 miesięcy po operacji,
  • zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej.
 • Kardiomiopatie w okresie I-II st. NYHA wydolności krążenia.
 • Stany po zapaleniu mięśnia sercowego w 6 miesięcy od stanu ostrego w okresie I-II st.   NYHA     wydolności krążenia.
 • Nerwica serca- dystonia neuro-wegetatywna.
 • Zaburzenia krążenia obwodowego:
  • miażdżyca tętnic kończyn dolnych – I-II okres Fontainea,
  • przewlekła niewydolność żylna z wyłączeniem zakrzepicy żył głębokich,

a ponadto leczymy


CHOROBY NARZĄDU RUCHU , Z WYŁĄCZENIEM OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH:

 • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołem bólowym
 • Choroba zwyrodnieniowa  stawów obwodowych z zespołami bólowym - np.zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty itp..
 • Zespoły bólowe kręgosłupa w przebiegu dyskopatii.
 • Zespoły korzeniowe - rwa kulszowa, rwa barkowa itp.
 • Reumatoidalne zapalenie stawów I-III okres zmian.


CHOROBY METABOLICZNE

 • Otyłość pierwotna,
 • Zespół metaboliczny X ( otyłość trzewna, hipercholesterolemia, hiperurykemia, nadciśnienie samoistne, upośledzenie tolerancji glukozy lub cukrzyca typu 2),
 • Zespół upośledzonej tolerancji glukozy.
 • Cukrzyca typu 2.


PAKIET ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PRZYSŁUGUJĄCY KAŻDEMU PACJENTOWI W RAMACH UZDROWISKOWEGO LECZENIA SANATORYJNEGO STACJONARNEGO:

 • ekg i pomiar ciśnienia tętniczego w ramach przygotowania do badania lekarskiego,
 • porady lekarskie: wstępna (badanie lekarskie kontrolne średnio raz w tygodniu ).
 • W zależności od potrzeb można nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych porad lekarskich.
 • należny, zgodny z umową, pakiet zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu kinezyterapii, hydroterapii, balneoterapii i fizykoterapii wykonywanych przez wykwalifikowany personel medyczny – zabiegi wykonywane są we wszystkie dni powszednie,
 • bezpłatny wstęp na basen z hydromasażami (pływanie lub hydromasaż, w określonych godzinach)-tylko dla pacjentów pełnopłatnych,
 • opieka lekarsko - pielęgniarska. W każdym pokoju mieszkalnym zainstalowana jest sygnalizacja alarmowo-przywoławcza,
 • w zaostrzeniach schorzeń wzmożony nadzór medyczny i leczenie w warunkach sali obserwacyjnej,
 • codzienny , w miarę potrzeb , pomiar ciśnienia tętniczego,
 • drobne, niezbędne zabiegi pielęgniarskie ,
 • odpowiednio do potrzeb pacjenta dobrana dieta,
 • wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych na zlecenia lekarza ,
 • holter EKG i holter ciśnieniowy w ramach diagnostyki kardiologicznej nieinwazyjnej – (dodatkowo płatne),
 • edukacja zdrowotna prowadzona przez lekarzy na temat prozdrowotnego stylu życia, istoty choroby , profilaktyki , leczenia i rehabilitacji choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia , cukrzycy i otyłości.


PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO :

 • ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania,
 • skazy krwotoczne ciężkiego stopnia,
 • choroby psychiczne , niedorozwój umysłowy znacznego stopnia,
 • zniedołężnienie i niezdolność do samoobsługi,
 • dużego stopnia nietrzymanie moczu,
 • alkoholizm i narkomania,
 • czynna choroba nowotworowa,
 • stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego nowotworów:nerki,czerniaka złośliwego, ostrej białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków o dużym stopniu złośliwości przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia,
 • ostre zapalne i niedokrwienne schorzenia kardiologiczne,
 • groźne dla życia zaburzenia rytmu serca .

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie