Sanatorium Rolnik w Nałęczowie

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PEŁNOPŁATNYCH

Od 1 stycznia 2016 r. pacjenci pełnopłatni, korzystający z pełnego zakresu świadczeń, otrzymują 4 zabiegi (3+gimnastyka grupowa) w dni zabiegowe oraz wstęp na basen z hydromasażami (pływanie lub hydromasaż)  w określonych godzinach, zgodnie ze zleceniem lekarskim.

Zajęcia na basenie

Firma Przyjazna Nauce

Najpiękniejszy Ogródek Posesja

Otwarta Firma

Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik
ul. Górskiego 14 (Park Zdrojowy)
24-150 Nałęczów
INFOLINIA
801 011 210
tel. +48 81 501 47 51,
fax +48 81 501 47 86
rolnik@sanatoria.com.pl
rezerwacje@rolnik.sanatoria.com.pl
Nr konta:
96 2030 0045 1110 0000 0052 9840

Akceptujemy karty płatnicze: MasterCard, Visa, Maestro, V PAY

Zasady rezerwacji miejsc dla pacjentów pełnopłatnych

ZASADY REZERWACJI POBYTÓW PEŁNOPŁATNYCH

 • W przypadku chęci skorzystania z naszych usług uprzejmie prosimy o wcześniejsze dokonanie rezerwacji pobytu.
 • Rezerwacje przyjmuje oraz udziela szczegółowych informacji recepcja Sanatorium
  tel. (81) 501-47-51 oraz biuro marketingu. tel. (81) 501-47-51 wew. 501.
 • Potwierdzeniem rezerwacji na pobyt pełnopłatny, jest obowiązkowa wpłata zaliczki 
  w wysokości 300,00 zł  od osoby
 • Zaliczkę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, na nasze konto BGŻ BNP Paribas S.A. w Puławach nr 96 2030 0045 1110 0000 0052 9840 lub przekazem pocztowym na adres:
  Sanatorium Uzdrowiskowe  Rolnik ul. Górskiego 14 , 24-150 Nałęczów
  Na zaliczce należy koniecznie dopisać termin na jaki została dokonana rezerwacja oraz Nazwisko,Imię i adres osoby, która będzie korzystać z  kuracji.
 • Przelew dokonany z innego państwa do Sanatorium Uzdrowiskowego  Rolnik
  w Nałęczowie winien zawierać następujące dane:
  • Nazwa banku - BGŻ BNP Paribas S.A. w Puławach
   24-100 Puławy, ul. Centralna 9
  • Nr Światowy banku - GOPZ PL PW
  • Nr konta - PL 96 2030 0045 1110 0000 0052 9840
 • W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji:
  - do 30 dni przed rozpoczęciem kuracji - nastąpi zwrot zaliczki po potrąceniu kosztów  przesyłki,
  - od 30 do 14 dni przed planowaną kuracją - z zaliczki nastąpi potrącenie "Opłaty rekompensacyjnej" *  za 3 dni gotowości Sanatorium do świadczenia zarezerwowanych  usług,
  - rezygnacja kuracjusza w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kuracji, powoduje utratę zaliczki w całości . 
  Wyjątek stanowią sytuacje losowe, w szczególności zgon, choroba pacjenta lub członka najbliższej rodziny (potwierdzone dokumentem medycznym),  uniemożliwiające realizację zarezerwowanego pobytu.W takich przypadkach Sanatorium po otrzymaniu stosownego dokumentu dokona zwrotu zaliczki pomniejszonej o koszty przesyłki.
 • **Wyjaśnienie "Opłata rekompensacyjna" stanowi 30% ceny osobodnia w zarezerwowanym standardzie pokoju.
 • Pacjent pełnopłatny winien stawić się do Sanatorium w dniu zgodnym z dokonaną rezerwacją. Pokój do dyspozycji pacjenta jest od godz.12:00
 • Wyjazd, czyli opuszczenie obiektu i zwolnienie pokoju, winno nastąpić w ostatnim dniu pobytu, ustalonym podczas rezerwacji - do godz. 10:00.
 • Nieuzasadnione opóźnienie przyjazdu pacjenta bądź skrócenie pobytu w trakcie trwania kuracji, skutkuje naliczeniem "opłaty rekompensacyjnej" za gotowość Sanatorium do wykonania świadczeń, zgodnie z dokonaną przez pacjenta  rezerwacją.
  Wysokość "opłaty rekompensacyjnej" stanowi:
  - w przypadku opóźnienia przyjazdu - jest to 30% kosztów osobodnia  zarezerwowanego pokoju, pomnożona przez liczbę dni spóźnienia,
  - w przypadku skrócenia kuracji, następuje naliczenie "opłaty rekompensacyjnej" za każdy skrócony dzień, nie więcej jednak jak za 3 dni.
 • Pacjent po zgłoszeniu się do Sanatorium winien w pierwszej kolejności dokonać w recepcji formalności związanych z meldunkiem. Tam otrzyma przydział pokoju, kartę pobytu, niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania. Za pobyt należy dokonać opłaty  najpóźniej do 3-go dnia po zameldowaniu.
 • Sanatorium realizuje należności w gotówce lub kartą płatniczą. Akceptujemy karty: MasterCard, Visa, Maestro, V PAY.
 • Zgodnie z Uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Nałęczowie, pacjenci zobligowani są również do dokonania "Opłaty uzdrowiskowej" w wys. 3,50 zł dziennie, płatna gotówką.
 • Na terenie Sanatorium znajduje się parking monitorowany - (płatny).
 • Sanatorium położone jest w centrum Parku Zdrojowego - ok. 4 km od dworca PKP oraz ok. 500 m od przystanku BUS.
 • W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu kuracjuszowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane świadczenia.