Sanatorium Rolnik w Nałęczowie

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PEŁNOPŁATNYCH

Od 1 stycznia 2016 r. pacjenci pełnopłatni, korzystający z pełnego zakresu świadczeń, otrzymują 4 zabiegi (3+gimnastyka grupowa) w dni zabiegowe oraz wstęp na basen z hydromasażami (pływanie lub hydromasaż)  w określonych godzinach, zgodnie ze zleceniem lekarskim.

Zajęcia na basenie

Firma Przyjazna Nauce

Najpiękniejszy Ogródek Posesja

Otwarta Firma

Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik
ul. Górskiego 14 (Park Zdrojowy)
24-150 Nałęczów
INFOLINIA
801 011 210
tel. +48 81 501 47 51,
fax +48 81 501 47 86
rolnik@sanatoria.com.pl
rezerwacje@rolnik.sanatoria.com.pl
Nr konta:
96 2030 0045 1110 0000 0052 9840

Akceptujemy karty płatnicze: MasterCard, Visa, Maestro, V PAY

Oświadczenie pacjenta 1

OŚWIADCZENIE PACJENTA 1

 

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko pacjenta:......................................................................................................................,

(uzupełnia personel medyczny)

 

Nr historii choroby...................................................................................................... oświadczam, że:

(uzupełnia personel medyczny)

 

1) upoważniam do uzyskiwania informacji o moim stanie zdrowia i udzielonych mi świadczeniach zdrowotnych Pana/Panią:*

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres wraz z kodem pocztowym osoby upoważnionej przez pacjenta)

 

2) nie upoważniam żadnej osoby do uzyskania informacji o moim stanie zdrowia i udzielonych mi świadczeniach zdrowotnych.*

 

* niepotrzebne skreślić

 

Nałęczów, dnia .......................................................................

 

Podpis pacjenta ......................................................................

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U. 2010 r., Nr 252, poz. 1697).