Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Do sanatorium mogą się zgłaszać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
W związku z trwającym stanem epidemii SARS-CoV-2 w całej Polsce, SUR przeprowadza wszystkie procedury zgodnie z obowiązującym prawem, wprowadzonymi procedurami i pod nadzorem Sanepidu.
Ze strony sanatorium są Państwo bezpieczni. 
 
Apelujemy do wszystkich Kuracjuszy o odpowiedzialne zachowanie w czasie trwającej epidemii.
   Wszystkie osoby przebywające na terenie sanatorium zobowiązane są do dezynfekowania rąk, zachowywania dystansu społecznego oraz zakrywania maseczkami ust i nosa.

Oferta

Basen

Leczenie

Informacja dla Gości pełnopłatnych - ilość zabiegów

Pacjenci pełnopłatni, korzystający z pełnego zakresu świadczeń, otrzymują 4 zabiegi (3+gimnastyka grupowa) w dni zabiegowe oraz wstęp na basen z hydromasażami (pływanie lub hydromasaż) w określonych godzinach, zgodnie ze zleceniem lekarskim.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie