Oglądaj przeciągając myszą po panoramie z wciśniętym lewym przyciskiem lub posługując się przyciskami z prawego dolnego rogu.

Java Applet