Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

Ważne

 W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U.2020 poz.964), Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik wznawia działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego od dnia 25 czerwca  2020 r.
Na podstawie §9.2 w/w rozporządzenia informujemy, że warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ  jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia kuracji uzdrowiskowej.

Pakiet świadczeń medycznych przysługujący pacjentom pełnopłatnym:

  • wstępna porada lekarska do 24 godzin od czasu przyjazdu pacjenta, podczas której ma miejsce wywiad chorobowy, badanie lekarskie, ustalenie farmakoterapii i zlecenie zabiegów rehabilitacyjnych, zlecenie niezbędnej diagnostyki,
  • zabiegi rehabilitacyjne z zakresu kinezyterapii, hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii w liczbie 4 na dobę (3+gimnastyka grupowa) w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedzieli i świąt. Ze względu na stan zdrowia pacjent może być obciążony mniejszą liczbą zabiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi ponadlimitowe ( ponad 4 na dobę) są dodatkowo płatne , zlecane tylko po wyrażeniu zgody przez pacjenta,
  • wstęp na basen z hydromasażami (pływanie lub hydromasaż, w określonych godzinach), zlecone przez lekarza
  • niezbędne badania laboratoryjne ,zlecone przez lekarza,
  • codzienna kontrola ciśnienia tętniczego i w miarę potrzeb częściej,
  • doraźne porady lekarskie w miarę potrzeb,
  • końcowe badanie lekarskie pod koniec pobytu,
  • opieka lekarsko-pielęgniarska.


W ramach pobytów pełnopłatnych z rozszerzonym pakietem zabiegów z zakresu odnowy biologicznej proponujemy podstawowy pakiet usług, poszerzony o dodatkowe zabiegi (odpłatne) z zakresu odnowy biologicznej.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie