Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

ZASADY REZERWACJI POBYTÓW PEŁNOPŁATNYCH

  • W przypadku chęci skorzystania z naszych usług uprzejmie prosimy o wcześniejsze dokonanie rezerwacji pobytu.
  • Rezerwacje przyjmuje oraz udziela szczegółowych informacji recepcja Sanatorium
        tel. 81 501-47-51 oraz biuro marketingu. tel. 81 501-47-51 wew. 501.
  • Potwierdzeniem rezerwacji na pobyt pełnopłatny, jest obowiązkowa wpłata zaliczki  w wysokości 300,00 zł od osoby
  • Zaliczkę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, na nasze konto BGŻ BNP Paribas S.A. w Puławach nr 96 2030 0045 1110 0000 0052 9840 lub przekazem pocztowym na adres:
        Sanatorium Uzdrowiskowe  Rolnik ul. Górskiego 14 , 24-150 Nałęczów.
    Na zaliczce należy koniecznie dopisać termin na jaki została dokonana rezerwacja oraz Nazwisko,Imię i adres osoby, która będzie korzystać z  kuracji.
  • Przelew dokonany z innego państwa do Sanatorium Uzdrowiskowego  Rolnik
        w Nałęczowie winien zawierać następujące dane:
    • Nazwa banku - BGŻ BNP Paribas S.A. w Puławach
    • 24-100 Puławy, ul. Centralna 9
    • Nr Światowy banku - GOPZ PL PW
    • Nr konta - PL 96 2030 0045 1110 0000 0052 9840
  • W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji:
    • do 30 dni przed rozpoczęciem kuracji - nastąpi zwrot zaliczki po potrąceniu kosztów  przesyłki,
    • od 30 do 14 dni przed planowaną kuracją - z zaliczki nastąpi potrącenie "Opłaty rekompensacyjnej" za 3 dni gotowości Sanatorium do świadczenia zarezerwowanych  usług,
    • rezygnacja kuracjusza w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem kuracji, powoduje utratę zaliczki w całości .
       Wyjątek stanowią sytuacje losowe, w szczególności zgon lub choroba pacjenta (potwierdzone dokumentem medycznym),  uniemożliwiające realizację zarezerwowanego pobytu.W takich przypadkach Sanatorium po otrzymaniu stosownego dokumentu dokona zwrotu zaliczki pomniejszonej o koszty przesyłki. "Opłata rekompensacyjna" stanowi 30% ceny doby w zarezerwowanym standardzie pokoju.
  • Pacjent pełnopłatny winien stawić się do Sanatorium w dniu zgodnym z dokonaną rezerwacją. Pokój do dyspozycji pacjenta jest od godz. 12:00
  • Wyjazd, czyli opuszczenie obiektu i zwolnienie pokoju, winno nastąpić w ostatnim dniu pobytu, ustalonym podczas rezerwacji - do godz. 10:00.
  • Nieuzasadnione opóźnienie przyjazdu pacjenta bądź skrócenie pobytu w trakcie trwania kuracji, skutkuje naliczeniem "opłaty rekompensacyjnej" za gotowość Sanatorium do wykonania świadczeń, zgodnie z dokonaną przez pacjenta  rezerwacją.
    Wysokość "opłaty rekompensacyjnej" stanowi:
    • w przypadku opóźnienia przyjazdu - jest to 30% kosztów osobodnia  zarezerwowanego pokoju, pomnożona przez liczbę dni spóźnienia,
    • w przypadku skrócenia kuracji, następuje naliczenie "opłaty rekompensacyjnej" za każdy skrócony dzień, nie więcej jednak jak za 3 dni.
  • Pacjent po zgłoszeniu się do Sanatorium winien w pierwszej kolejności dokonać w recepcji formalności związanych z meldunkiem. Tam otrzyma przydział pokoju, kartę pobytu, niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania. Za pobyt należy dokonać opłaty  najpóźniej do 3-go dnia po zameldowaniu.
  • Sanatorium realizuje należności w gotówce lub kartą płatniczą. Akceptujemy karty: MasterCard, Visa, Maestro lub V PAY.
  • Zgodnie z Uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Nałęczowie, pacjenci zobligowani są również do dokonania "Opłaty uzdrowiskowej" w wys. 3,50 zł za każda rozpoczętą dobę, płatna gotówką.
  • Na terenie Sanatorium znajduje się parking monitorowany - płatny.
  • Sanatorium położone jest w centrum Parku Zdrojowego - ok. 4 km od dworca PKP oraz ok. 500 m od przystanku BUS.
  • W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu kuracjuszowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane świadczenia.


Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie